Hästhjälpen

Start

Friskvård och rörelseglädje

Jag har ett stort intresse för hästens och ryttarens biomekanik och hur dessa kan samspela på bästa sätt.
Aspekter som hållbarhet, rätt utrustning, varierad hästträning och god hästhållning samt rörelseglädje är viktiga utgångspunkter för mig. Jag lägger även stort fokus vid relation och kommunikation med hästen utifrån en respektfull ömsesidighet där båda ska tycka om att umgås med varandra, och ha glädje och nytta av det gemensamma samspelet.

Jag friskvårdsbehandlar hästar genom huvudsakligen manuell muskelmassage, lymfmassage, triggerpunktsbehandling och stretching samt ger tips på uppbyggande övningar.

Jag har utbildat mig inom VBR sitsanalys och sitsoptimering. Det här förhållningssättet med fokus på ryttarens kroppsmedvetenhet och hästens individuella förutsättningar har jag även med mig i mitt arbete i undervisning i grundläggande ridpedagogik och ryttarutbildning.

 • Utbildad Diplomerad Hästmassör och Equi-physioterapeut vid Axelsons Animal Massage Shool
 • Utbildad Ridledare/ Hästskötare inriktning islandshäst. Godkänd examen/yrkesprov vid riksanläggningen Wången
 • Grundläggande Ridpedagogik SRL1, Strömsholm
 • Sitsoptimering Vertikal Balanserad Ridning (VBR) steg 1-3
 • Sitsoptimering Vertikal Balanserad Ridning (VBR) i grupp
  (Mer information om mina utbildningar finns under Om mig)

  Förtroendeuppdrag
 • Ordförande för Svenska Islandshästförbundets Utbildningssektion 2021-
 • Ledamot i Ryttarklubben Stormurs styrelse 2018 –
 • Ledamot i styrelsen för Nordiska Hästmassörers Förbund (NHMF) 2020 –
Fotograf Felicia Andréasson @photobyandreasson