Hästhjälpen

Start

Friskvård och rörelseglädje

Jag har ett stort intresse för hästens och ryttarens biomekanik och hur dessa kan samspela på bästa sätt utifrån aspekter som hållbarhet, god hästträning och hästhållning samt rörelseglädje för både häst och ryttare.
Jag lägger stort fokus vid relation och kommunikation med hästen utifrån en respektfull ömsesidighet där båda ska tycka om att umgås med varandra och ha glädje och nytta av det gemensamma samspelet.

Jag masserar friska hästar som del i friskvård för häst och jag arbetar huvudsakligen med klassisk manuell massage.
Eftersom jag tycker det är spännande att ständigt utveckla den egna kroppen för att bli en bättre ryttare och som bonus få en bättre kropp och hållning även i sin vardag har jag utbildat mig inom VBR sitsanalys och sitsoptimering. Det här förhållningssättet har jag även med mig i mitt arbete i undervisning i grundläggande ridpedagogik och ryttarutbildning på ridskola för islandshäst.

  • Utbildad Diplomerad Hästmassör och Equi-physioterapeut vid Axelsons Animal Massage Shool
  • Utbildad Ridledare/ Hästskötare inriktning islandshäst. Godkänd examen/yrkesprov vid riksanläggningen Wången
  • Grundläggande Ridpedagogik SRL1, Strömsholm
  • Sitsoptimering Vertikal Balanserad Ridning (VBR) steg 1-3
  • Sitsoptimering Vertikal Balanserad Ridning (VBR) i grupp

    Förtroendeuppdrag
  • Ordförande för Svenska Islandshästförbundets Utbildningssektion 2021-
  • Ledamot i Ryttarklubben Stormurs styrelse 2018 –
  • Ledamot i styrelsen för Nordiska Hästmassörers Förbund (NHMF) 2020 –
Fotograf Felicia Andréasson @photobyandreasson