Hästmassage

Förebyggande hälsoarbete

Foto: Sabina Anderberg

För att undvika skador och överbelastning på muskler, senor och ligament är det viktigt med förebyggande hälsoarbete och genomtänkt träning på bra underlag samt korrekt utrustning. 
Som ryttare är det bra att se över de egna fysiologiska förutsättningarna och träna och optimera sin egen liksidighet, balans och smidighet. En spänd och oliksidig ryttare påverkar hästens förutsättningar till liksidigt och balanserat rörelsearbete.

Indikationer på att hästen kan behöva och ha nytta av massage är t.ex. vid stela leder, efter en skada på leder, senor och muskler, dålig cirkulation, gallor, muskeltrötthet, nervositet och rastlöshet, utrustningsfel och ryttarobalans etc.

Att ge din häst massage är både förebyggande och rehabiliterande, men det är färskvara precis som för människor. Det innebär att massagen gör mest nytta om den ges med regelbunden intervall. Vilken intervall som är lämplig beror på hästens hälso- och muskelstatus samt behandlingsform. Första behandlingstillfället ger olika effekt beroende på hur mottaglig hästen är. Behandlingstillfälle två kan med fördel ges inom 10-12 dagar för bästa effekt. Därefter kan intervallen öka beroende på häst och typ av arbete som hästen utför. 


Massage kan:

 • Både lugna och aktivera nervsystemet, minska stress och motverka trötthet
 • Bidra till att ta bort spänningar, låsningar, aktivera inaktivitet i muskulaturen och stimulera ökad muskelkapacitet
 • Öka blod- och lymfcirkulation samt öka syresättningen i musklerna och rensa ut slaggprodukter
 • Ge avslappning och smärtlindring samt minska ev. ärrvävnad
 • Sätta igång talgproduktionen i huden vilket ger en frisk och glansig päls
 • Skapa en god kommunikation och kontakt mellan häst och människa. 


Massage ersätter aldrig veterinärvård utan är ett komplement. Om hästen är skadad eller medicinerar bör veterinär alltid konsulteras först huruvida massage är lämpligt för hästen då eller ej.


Före massagebehandling

 • Hästen ska vara frisk
 • Hästen ska vara torr och borstad, ha kratsade hovar och vara uppstallad på plan yta på en lugn och trygg plats
 • Hästen ska inte ridas direkt före behandling. Massagen fungerar bäst på kalla muskler som inte redan är uppvärmda
 • Hästen ska vara mätt, men inte ges kraftfoder ca 1 timme innan behandling. Grovfoder är ok.


Efter massagebehandling

 • Promenera med hästen för hand och skritta den 5-10 minuter så att den får röra sig
 • Ge hästen fri tillgång till rent vatten. Efter massage kan hästen bli mer törstig än vanligt och kissa mer
 • Ta det lugnt med ridning/träning närmsta dagen/dagarna efter massagebehandling, särskilt om hästen är ovan vid massage. Hästen kan bli trött och få träningsvärk 1-2 dagar efter massagebehandlingen.


Massagebehandling rekommenderas INTE vid:

 • Akut fång
 • Akut skada, fraktur, luxation eller ruptur
 • Dräktighet
 • Feber, förkylning/infektion 
 • Hälta - veterinär bör utreda hältan först
 • Hudsjukdomar eller i närheten av sårytor
 • Kroniska sjukdomar - kontrollera med veterinär först
 • Lungblödare
 • Nyverkade hovar
 • Medicinering och intag av vissa preparat*

* Efter intag av dessa preparatbehandlingar rekommenderas att man väntar med massagebehandling en tid efter intag för att inte riskera eventuell påverkan eller obehag för hästen.  

 • Antibiotika 2 veckor
 • Antiinflammatorisk behandling 1 vecka
 • Avmaskning 1 vecka
 • Kortisonbehandling 3 veckor
 • Tandläkarbesök och injicerande av lugnande medel
 • Vaccination 3 veckor


Smittspridning

Om det finns någon smittsam sjukdom i stallet vill jag bli informerad om det i förväg för att avvakta med besök. För att inte riskera eventuell smittspridning mellan stall byter jag till rena arbetskläder mellan besök i olika stall.