Praktikbehandling

Jag utbildar inom klassisk hästmassage vid Axelsons Animal Massage School. Jag har gått tre kurser av totalt fem. Utbildningen till hästmassör består av teoretiska och praktiska moment inom anatomi, skelett- och allmän ledlära, fysiologi, skador, sjukdomar, träningslära, rehabilitering, hovvård, foderlära, sadel och utrustningsproblematik, olika massagetekniker och specialbehandlingar, palpationer, stretchövningar etc. Under praktikperioden mellan utbildningsstegen ska 100 behandlingar utföras på olika hästar och dokumenteras. Ett praktiskt och ett teoretiskt prov ska avläggas innan diplomering. 

Under min utbildning utför jag praktikbehandlingar på alla slags hästraser mot milersättning.
Läs mer om hästmassage här >>

Exempel på behandling

  • Innan massagebehandling vill jag skapa en kontakt med hästen så den får vänja sig vid mig. 
  • Frågor om hästens bakgrund - vad hästen används till? Ev. tidigare behandlingar/ skador.

  • Vid behov se hästen i rörelse för att få en uppfattning om hur rörelsemönstret ser ut.

  • Jag tittar och känner på hela hästen för att kontrollera exteriör och liksidighet muskulatur.  

  • Jag känner igenom hela hästen med mina händer och palperar för att känna ifall det finns någon spänning muskulärt och för att hästen ska vänja sig vid mina händer och känna sig bekväm i situationen.
  • Jag masserar hästens ytliga muskulatur och kompletterar med pressur eller värme vid specifika områden vid behov.
  • Massagen tar vanligtvis ca 45 minuter. Kan variera beroende på hur hästen reagerar. Räkna med att besöket tar ca 1 timme första gången.
  • Efter massagen kan jag utföra lämpliga stretchövningar.
  • Jag ställer under praktikbehandlingarna inga diagnoser, men kan informera om det jag känner, t.ex. muskeltonus, ödem och reaktion som kan finnas. 
  • Under praktiken för jag inga journaler men kan ta anteckningar för att följa upp hästen för ev. återkommande behandlingar. 


Ansvar under praktikbehandling

Som hästägare ansvarar du för att informationen jag får om din häst stämmer och att den är i skick att masseras.  Läs informationen om när det inte är lämpligt att massera och vad man ska tänka på före och efter massage. Läs mer här >>